Υπολογίστε την αξία των κοσμημάτων σας (Χρησιμοποιήστε τελεία (.) για τα δεκαδικά ψηφία)

Καράτια Αξία ανά Καράτι € Γραμμάρια  

Σημείωση: Δεν αγοράζουμε πέτρες. Το βάρος των πετρών, εφόσων υπάρχουν, θα αφαιρείται από το συνολικό βάρος των κοσμημάτων